Könyvtárvezetői pályázat


1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a fenntartásában működő Jókai Mór Városi Könyvtár (2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.) intézményvezetői pályázatának kiírását.

2. A Képviselő-testület a pályázati kiírást az alábbi tartalom szerint hagyja jóvá:

A pályázatot meghirdető szerv:

•             Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A meghirdetett munkahely, a megbízás időtartama:

•             Isaszeg Város Önkormányzata

               Jókai Mór Városi Könyvtár

2117 Isaszeg, Dózsa György utca 2.

•             Az igazgatói megbízás időtartama: 5 év, 2022. augusztus 21- 2027. augusztus 20.

Képesítési és egyéb feltételek:

•             szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

  • nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy

•             főiskolai könyvtárosi képzettséggel,

•             rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

•             a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy a pályázat beadásakor ilyen irányú képzésen vesz részt és azt igazolja, és

•             kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

•             legalább öt év szakmai gyakorlat

•             magyar állampolgárság,

•             büntetlen előélet

•             a helyismeret előnyt jelent

•             nyertes pályázóként vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vétele

Juttatások:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető beosztású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata a Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, az intézmény szakszerű, hatékony és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása. Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört az intézmény munkavállalói tekintetében. Felelős a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

A pályázathoz csatolni kell:

•             a legfontosabb személyi adatok, szakmai önéletrajz,

•             az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a helyzetelemzésre épülő működési és szakmai elképzelést, különös tekintettel a szakmai színvonal emelésére, a jelenlegi körülmények között.

•             iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát, de az eredeti okiratok bemutatása az elbírálás során kötelező

•             a büntetlen előélet igazolása: a kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•             nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

Pályázati cím:

•             Isaszeg Város Polgármestere

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A borítékra rá kell írni: „Jókai Mór Városi Könyvtár – vezetői pályázat”

•             A pályázatokat postai úton, ajánlott küldeményként két példányban kérjük benyújtani, legkésőbb 2022.04.04. éjfélig, a postai érkeztető bélyegző szerint igazolva.

A pályázat benyújtásának határideje:

•             2022. április 4.

A pályázat elbírálásának határideje:

•             Várhatóan a 2022. május 19-i képviselő-testületi ülés.

               A pályázat elbírálásának rendje:

               A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezetőtől (Polgármesteri Hivatal, 2117 Rákóczi u. 45. 06/28 583-111).

Have any Question or Comment?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Laczkó Péter Laczkó Péter Laczkó Péter Laczkó Péter