Pályázatok

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma által 2021-ben meghirdetett Egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelmi munkák megvalósítása c. pályázaton könyvtárunk 368.300,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, 208111/00035 azonosító szám alatt. Ebből az összegből restauráltattuk Dr. Dobrovics Károlyné sz. Dr. Dingha Magdolna emlékkönyvét, melybe 1914-től számos író, festő tett bejegyzést. A dokumentum így irodalomtörténeti szempontból is fontos. A másik restaurált dokumentum egy kézirat, nevezetesen egy levél, melyet Gárdonyi Géza írt Magda néni nagybátyjának Dingha Sándornak. A restaurálási munkálatokat az Archivart Könyvrestaurátor Műhely Kft. végezte. Mindkét dokumentum megújulását Mezeiné Victor Örzse precíz munkájának köszönheti.

Az emlékkönyv hamarosan felkerül honlapunkra pdf formátumban. Addig néhány izelítő látható alább.

Gárdonyi Géza levele Dingha Sándor alezredes részére
Herczeg Ferenc bejegyzése az emlékkönyvben
Zilahy Lajos bejegyzése az emlékkönyvben
Mühlbeck Károly rajza az emlékkönyvben
Mednyánszky László rajza az emlékkönyvben
Laczkó Péter Laczkó Péter Laczkó Péter Laczkó Péter